ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Lakeside Properties International GmbH

Gotthardstrasse 26

6300 Zug

Ελβετία

T: +41 41 759 01 97

W: www.lakeside-properties.ch

Αριθμός μητρώου: CH-320.4.073.506-4

Εγγεγραμμένο στο εμπορικό μητρώο του καντονίου Zug, Ελβετία

ΑΦΜ: CHE-246.976.036 MWST

Ημερομηνία ίδρυσης: 6 Μαΐου 2013

EHRA ID: 1138907

 

Αποποίηση ευθύνης

Ο χειριστής του ιστότοπου δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα, την ορθότητα, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που δημοσιεύονται.

 

Αξιώσεις ευθύνης έναντι του χειριστή του ιστότοπου λόγω υλικής ή άυλης ζημίας οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από επίσκεψη, χρήση ή μη χρήση των παρεχόμενων δεδομένων, εσφαλμένη χρήση της σύνδεσης στο διαδίκτυο ή πιθανά τεχνικά λάθη.

 

Όλες οι δημοσιευμένες προσφορές είναι μη δεσμευτικές. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να αλλάξει, να προσθέσει ή να διαγράψει μέρη του ιστότοπου ή ολόκληρο το περιεχόμενο ή να διακόψει τη δημοσίευση εν όλω ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

Ευθύνη για συνδέσμους

Οι σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων και οι παραπομπές σε αυτούς τους ιστότοπους δεν αποτελούν ευθύνη του χειριστή του ιστότοπου. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου. Όποιος έχει πρόσβαση, επισκέπτεται ή χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους, το κάνει με δική του ευθύνη.

Πηγή των εικόνων
Οι εικόνες είναι από την Wix.com Ltd. και από τη διαχείριση του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα άλλα δικαιώματα για κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες ή αρχεία στον ιστότοπο ανήκουν αποκλειστικά στον χειριστή του ιστότοπου ή στους καθορισμένους κατόχους δικαιωμάτων.

Για την αναπαραγωγή στοιχείων απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.